FineReader PDF 15 porównanie wersji Corporate vs Standard

FineReader PDF 15 lista Funkcji wersja Corporate vs Standard

Łatwa praca z uniwersalnym narzędziem do plików PDF

 

Corporate Standard
Oprogramowanie zwiększające wydajność do zarządzania plikami PDF, skanami i dokumentami papierowymi w cyfrowym miejscu pracy: edytuj, chroń, udostępniaj, współpracuj, konwertuj, porównuj, digitalizuj, wyszukuj
Łatwy w użyciu interfejs wygodny do różnych zadań – od szybkiej konwersji dokumentów do wygodnej edycji plików PDF i zaawansowanej technologii OCR
Szybkie wykonywanie najczęstszych zadań dzięki praktycznie zorganizowanym skrótom w oknie Start („Nowe Zadanie”)
Bezpośrednie skanowanie dokumentów papierowych do edycji lub konwersji dzięki wbudowanemu interfejsowi skanowania
Wiele języków interfejsu użytkownika i systemu pomocy 23 języki interfejsu1 23 języki interfejsu1
Szybka konwersja wielostronicowych dokumentów z efektywną obsługą przetwarzania wielordzeniowego
Zgodność ze standardami dostępności (Ustęp 508)
Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości

 

Edycja, ochrona i współpraca przy plikach PDF

 

EDYTUJ I ORGANIZUJ PLIKI PDF Corporate Standard
PRZEGLĄDANIE
ULEPSZONE Otwieraj i przeglądaj pliki PDF: strony, załączniki, metadane, komentarze, itp.
Ustaw program FineReader jako domyślną przeglądarkę plików PDF
Różne tryby przeglądania plików PDF: pełny ekran, jedna lub dwie strony (obok siebie), strona po stronie lub z ciągłym przewijaniem
Nawigacja w plikach PDF z numerami stron, miniaturami i zakładkami
Automatyczne wykrywanie adresów URL (linków) w tekście
WYSZUKIWANIE
Wyszukiwanie pełnotekstowe w dowolnym pliku PDF, w tym zeskanowanych plikach PDF z rozpoznawaniem tła
Ustaw program FineReader jako domyślną przeglądarkę plików PDF
EDYTOWANIE I MODYFIKACJA
ULEPSZONE Edytuj dowolne pliki PDF: skanowane, z możliwością wyszukiwania, cyfrowe
NOWE Edytuj tekst w akapitach, z tekstem przepływającym od linijki do linijki
NOWE Edytuj układ strony w pliku PDF bez konwersji: przenoś, dodawaj i dostosowuj bloki tekstowe i zdjęcia na stronie
NOWE Edytuj tekst w poszczególnych komórkach tabeli
ULEPSZONE Dodawaj nowe linijki lub akapity tekstu w pliku PDF
NOWE Formatuj tekst w akapitach: czcionka, rozmiar, styl, odstępy między wierszami,
wyrównanie, kolor i kierunek pisania
Twórz i edytuj hiperłącza i łącza wewnętrzne w dokumencie, ręcznie lub z automatycznie wykrywanych adresów URL
Twórz, usuwaj, zmieniaj nazwy zakładek na stronie, w określonym miejscu lub wyrażeniu w pliku PDF
Pracuj z wykrytymi obrazami w pliku PDF: usuwaj, zmieniaj rozmiar, przenoś, obracaj lub wstawiaj nowe
Usuń część obrazu lub dowolny obszar na stronie za pomocą narzędzia Gumka z automatycznym wykrywaniem koloru tła
Poprawiaj strony z obrazami, w tym przekrzywienie, rozdzielczość obrazu i orientację strony
Zarządzaj metadanymi: dodawaj, edytuj lub usuwaj właściwości dokumentu, takie jak autorzy, słowa kluczowe, itp.
Pracuj z załącznikami: przeglądaj, dodawaj, zmieniaj nazwy, usuwaj lub zapisuj je jako osobne pliki
Dodawaj nagłówki i stopki
Dodawaj i usuwaj znaki wodne
Dodawaj numerację Batesa do pliku PDF
Dodawaj, twórz i zarządzaj stemplami
Stosuj kompresję MRC, aby zoptymalizować rozmiar pliku PDF
Dodawaj warstwy tekstowe do plików PDF zawierających wyłącznie obrazy (np. zeskanowanych)
ORGANIZOWANIE STRON
Zarządzaj stronami: zmieniaj kolejność, dodawaj lub usuwaj; obracaj strony ręcznie lub z automatyczną korektą orientacji strony
Dodawaj strony: puste, z innych dokumentów (PDF, obrazy, dokumenty Microsoft® Office, itp.) lub ze skanera
Poprawiaj obrazy stron, w tym przekrzywienie, rozdzielczość obrazu i orientację strony
Przycinaj strony
WYODRĘBNIANIE TREŚCI
Kopiuj tekst, obrazy i tabele bezpośrednio ze skanowanych, przeszukiwalnych lub cyfrowych plików PDF bez utraty oryginalnego formatowania i struktury
Dostosowuj separatory tabel przed skopiowaniem tabel (przenoś, dodawaj i usuwaj separatory lub scalaj i dziel komórki)
WYPEŁNIANIE FORMULARZY
Wypełniaj interaktywne formularze PDF
Wstawiaj podpisy cyfrowe lub faksymile w dedykowanych polach formularzy
Importuj/eksportuj dane PDF z pól formularzy (za pomocą plików .fdf)
DRUKOWANIE
Drukuj dokumenty PDF, z komentarzami lub bez

 

WSPÓŁPRACUJ PRZY I ZATWIERDZAJ PLIKI PDF Corporate Standard
Przeglądaj, dodawaj, usuwaj i zarządzaj komentarzami bezpośrednio w pliku PDF
Zaznaczaj tekst za pomocą narzędzi Podświetl, Podkreśl, Przekreśl i Wstaw
Zaznaczaj obrazy, wykresy, podpisy, itp. za pomocą narzędzia Notatki, Pole Tekstowe i narzędzi do rysowania
Wyszukuj tekst i zaznaczaj wyniki wyszukiwania jednym kliknięciem
Dodawaj nowe komentarze i odpowiadaj na istniejące komentarze do tekstu
Przypisuj statusy do komentarzy (takie jak „zaakceptowane”, „odrzucone”, „anulowane” lub „ukończone”)
Sortuj lub filtruj komentarze według autora, typu, daty, statusu oznaczenia lub statusu komentarza
Integracja z SharePoint: check in/check out
Wysyłaj pliki PDF pocztą e-mail

 

CHROŃ I PODPISUJ PLIKI PDF Corporate Standard
Chroń pliki PDF hasłami, aby ograniczyć dostęp do treści (tj. otwieranie, edytowanie, drukowanie, kopiowanie tekstu lub innych treści)
Obsługa szyfrowania 40-bitowego RC4, 128 lub 256-bitowego AES
Stosuj podpisy cyfrowe
Automatyczna weryfikacja podpisów cyfrowych po otwarciu pliku PDF
Twórz certyfikaty cyfrowe z własnym podpisem za pomocą wirtualnej drukarki
Redaguj informacje poufne lub osobiste w plikach PDF
Wyszukuj i redaguj słowa kluczowe w całym dokumencie (w tym w tekście dokumentu, komentarzach i metadanych) za pomocą kilku kliknięć
Usuwaj ukryte informacje, takie jak warstwy tekstowe dodane przez OCR, komentarze i adnotacje, załączniki, zakładki, metadane, linki, media, akcje, skrypty i dane formularzy jednym kliknięciem
Zgodny z RODO

 

Tworzenie i konwertowanie plików PDF

 

TWÓRZ PLIKI PDF Corporate Standard
Twórz pliki PDF, PDF/A i PDF/UA z dokumentów Microsoft® Office, plików PDF, obrazów i plików w innych formatach: PDF, TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS, DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP PDF, TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS, DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP
Skanuj do pliku PDF (w tym pliku PDF z możliwością wyszukiwania)
Poprawiaj wygląd zeskanowanych plików PDF dzięki technologii PreciseScan
Twórz pliki PDF z plików w obsługiwanych formatach bezpośrednio w Eksploratorze Windows
Twórz pliki PDF z dowolnej aplikacji z funkcją Drukuj za pomocą wirtualnej drukarki – PDF XChange 5.0 dla ABBYY FineReader 15
Twórz puste pliki PDF
Zapisuj do pliku PDF z możliwością wyszukiwania (obsługiwane tryby: tekst pod obrazem, tekst nad obrazem oraz tekst i obrazy)
Automatyczne tworzenie zakładek w plikach PDF z możliwością wyszukiwania na podstawie nagłówków wykrytych w dokumencie
Zapisuj jako plik PDF zawierający wyłącznie obrazy
Scalaj wiele dokumentów Microsoft® Office, plików PDF, obrazów i plików
w innych formatach w jeden plik PDF

 

KONWERTUJ PLIKI PDF Corporate Standard
ULEPSZONE Konwertuj pliki PDF na Microsoft® Office i inne edytowalne formaty DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT
Konwertuj pliki PDF na formaty e-booków EPUB, FB2 EPUB, FB2
Konwertuj pliki PDF na inne formaty DjVu DjVu
NOWE Inteligentna konwersja plików PDF (automatyczne wykrywanie jakości warstwy tekstowej i wyodrębnianie tekstu z pól formularzy i pól tekstowych)

 

PRZETWARZANIE WIELU PLIKÓW PDF Corporate Standard
Przetwarzaj wiele dokumentów PDF jednocześnie aby:
— stworzyć pliki PDF/A, PDF/UA lub oznaczone pliki PDF
— zredukować rozmiar pliku za pomocą kompresji MRC
— poprawić jakość wizualną zeskanowanych plików PDF
— ustawić ochronę hasłem
— usunąć ukryte dane
— usuną metadane
— dokonać konwersji do obsługiwanych formatów edytowalnych
Scalaj wiele dokumentów PDF w jeden w trakcie przetwarzania

 

Porównywanie dokumentów w różnych formatach

 

TWÓRZ PLIKI PDF Corporate Standard
ULEPSZONE Porównuj i znajduj dokładne różnice w tekście między dwiema kopiami dokumentu w różnych formatach: skany, obrazy, pliki PDF i dokumenty tekstowe – dowolne z dwóch: PDF, TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS, DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP
ULEPSZONE Porównywanie dokumentów wielojęzycznych 38 języków porównywania
Automatyczne wykrywanie języków dokumentów
Znajduj różnice w tekście, nagłówkach i stopkach lub numeracji
NOWE Znajduj różnice w wypełnionych polach interaktywnych formularzy PDF i adnotacjach w Polach Tekstowych w plikach PDF.

 

PRZEGLĄDAJ ZMIANY Corporate Standard
Wyświetla różnice jako: tekst usunięty, tekst dodany, zastąpiony i symbole interpunkcyjne
Wykrywanie niewielkich różnic w zakresie jednej litery i interpunkcji można opcjonalnie wyłączyć przed porównaniem
Zsynchronizowany, równoległy przegląd różnic w kontekście porównywanych dokumentów
Łatwy przegląd i nawigacja pomiędzy różnicami w dokumentach wielostronicowych z listą różnic
Nieistotne różnice można odrzucić ręcznie przed zapisaniem wyników porównania

 

ZAPISUJ I UDOSTĘPNIAJ WYNIKI Corporate Standard
NOWE Zapisuj dokument z różnicami jako plik Microsoft® Word w trybie śledzenia zmian
Zapisuj dokument z różnicami jako plik PDF z różnicami przedstawionymi jako zaznaczenia tekstu i komentarze
Zapisuj listę różnic jako osobną tabelę w formacie dokumentu Microsoft® Word

 

Digitalizowanie dokumentów i skanów za pomocą OCR

 

OCR I KONWERSJA DOKUMENTÓW Corporate Standard
Obsługiwane języki dokumentów (OCR): 192 192
— w tym języki z obsługą słownika 48 48
Obsługiwane języki dokumentów (OCR): 99.8%² 99.8%²
Rozpoznawanie dokumentów wielojęzycznych
Automatyczne wykrywanie języków dokumentów: wszystkie języki z obsługą słowników
(oprócz języków azjatyckich)
ULEPSZONE Zachowanie układu dokumentu, w tym akapitów, obrazów, tabel, obrazów tła i kodów kreskowych
Zachowanie czcionek i stylów czcionek
Zachowanie akapitów z tekstem pionowym, kolorowym i odwróconym
Zachowanie oryginalnej struktury dokumentów wielostronicowych, w tym nagłówków, stopek, przypisów, kolumn tekstowych, list numerowanych, struktury nagłówków, przepływu tekstu między stronami, itp. za pomocą ADRT® (Adaptive Document Recognition  Technology®)
Odtwarzanie punktorów i numeracji poprzez przekształcenie ich w natywne listy Microsoft® Word
Zachowanie hiperłączy – wykrywa linki i konwertuje je na prawdziwe hiperłącza
Rozpoznawanie Kodów Kreskowych 1D i 2D Obsługiwane kody kreskowe Obsługiwane kody kreskowe

 

POZYSKIWANIE OBRAZÓW Corporate Standard
Skanuj dokumenty papierowe bezpośrednio z programu FineReader za pomocą wbudowanego interfejsu skanowania; regulowane ustawienia skanowania
Otwieraj obrazy dokumentów papierowych w programie FineReader bezpośrednio ze smartfona lub aparatu cyfrowego podłączonego do komputera
Obsługa urządzeń do przetwarzania obrazu kompatybilnych z TWAIN i WIA

 

KONWERTUJ NA FORMATY EDYTOWALNE Corporate Standard
Konwertuj obrazy dokumentów, skany i pliki PDF: PDF (2.0 lub wcześniejsze), TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS PDF (2.0 lub wcześniejsze), TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS
Zapisuj wyniki konwersji w formatach edytowalnych: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT
Korzystaj z profili zachowywania formatowania dokumentów (przy konwersji do Worda, ODT, RTF): kopia edytowalna, dokładna kopia oraz sformatowany lub zwykły tekst
Zachowuj/pomijaj nagłówki i stopki stron, zdjęcia, itp.
Konwertuj wiele dokumentów jednocześnie na formaty edytowalne przy użyciu tych samych ustawień
Scalaj oddzielne pliki w jeden dokument w trakcie konwersji

 

PRZYGOTOWUJ DOKUMENTY DO ARCHIWIZACJI CYFROWEJ Corporate Standard
Digitalizuj do plików PDF z możliwością wyszukiwania
Digitalizuj do plików PDF/A w standardzie ISO (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u) dla długoterminowej archiwizacji
Digitalizuj do formatu PDF/UA dla zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie dostępności
Redukuj rozmiar powstałych dokumentów PDF nawet do 20 razy² dzięki kompresji MRC
Przygotowuj wiele dokumentów jednocześnie do archiwizacji przy użyciu tych samych ustawień

 

ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI KONWERSJI Corporate Standard
WYKRYWANIE OBSZARÓW ROZPOZNAWANIA
Automatyczne wykrywanie obszarów dokumentu (tekstu, tabeli, obrazu, obrazu tła i kodów kreskowych)
Dostosowuj granice obszarów rozpoznawania ręcznie; zmieniaj typ obszaru
Dodawaj, usuwaj, przenoś separatory tabel; scalaj i dziel komórki tabeli
Określaj typ i właściwości komórki, takie jak orientacja tekstu, obrazy, język i liczby
Dostosowuj kolejność obszarów ręcznie, aby zdefiniować kolejność treści w dokumencie wyjściowym
WERYFIKACJA I KOREKTA WYNIKÓW
Edytor Tekstu do sprawdzania wyników rozpoznawania, korygowania formatowania tekstu i przeglądania ogólnego układu dokumentu przed zapisaniem
Edytor Stylu do sprawdzania, zmieniania, scalania lub tworzenia stylów czcionek w dokumencie wyjściowym przed zapisaniem
ULEPSZONE Narzędzie Weryfikuj do szybkiej weryfikacji niepewnych znaków i słów, których nie ma w słowniku, w stosunku do pierwotnego dokumentu i korekty możliwych błędów przed zapisaniem
Narzędzie do zmiany numeracji stron do przywracania kolejności stron po skanowaniu dwustronnym lub dzieleniu stron książek
Funkcja Znajdź i Zamień do korygowania błędów w całym dokumencie
Integracja ze Słownikiem Niestandardowym Microsoft® Word umożliwia tworzenie niestandardowych list słów do przetwarzania dokumentów branżowych
PRZETWARZANIE WSTĘPNE SKANÓW I ZDJĘĆ
Automatycznie stosuje zestaw niezbędnych funkcji przetwarzania wstępnego do zdjęć zarejestrowanych za pomocą skanerów lub smartfonów:
— Wykrywaj orientację strony
— Prostuj zakrzywione linijki tekstu
— Konwertuj na czarno-biały
— Dziel podwójne strony
— Wykrywaj krawędzie strony*
— Koryguj przekrzywienie
— Wybielaj tło strony*
— Poprawiaj rozdzielczość obrazu
— Redukuj szum ISO*
— Usuwaj kolorowe znaki
— Usuwaj rozmycie*
— Odwracaj kolory
— Koryguj zniekształcenia trapezowe*
*rozszerzone opcje przetwarzania wstępnego, w szczególności dla zdjęć
Ręczne przetwarzanie wstępne obrazu dla lepszej dokładności i wyglądu (dostępne w Edytorze Zdjęć):
— Dziel obrazy na wiele stron
— Poprawiaj rozdzielczość obrazu
— Czyść kolor tła i oświetlenie
— Koryguj szum ISO
— Usuwaj kolorowe stemple lub kolorowe pismo
— Przycinanie trapezowe na podstawowych dokumentach biznesowych
— Poprawiaj rozmyte obrazy
— Obracaj (90°, 180°, 270°) i przewracaj obrazy
— Koryguj jasność i kontrast
— Przycinaj strony
— Dostosowuj poziomy
— Odwracaj kolory
— Narzędzie Gumka
Korekty obrazów stron można zastosować do: wszystkich stron, stron nieparzystych, stron parzystych, jednej lub wielu wybranych stron
DOSTOSUJ ROZPOZNAWANIE DO KONKRETNYCH ZADAŃ
Twórz niestandardowe słowniki i języki
Stosuj uczenie wzorów do rozpoznawania dokumentów z niestandardowymi lub dekoracyjnymi znakami, ligaturami i czcionkami
Twórz, zapisuj i ponownie wykorzystuj szablony obszarów
USTAW OPCJE IMPORTOWANIA I EKSPORTOWANIA
Wyłączaj automatyczne przetwarzanie wstępne i / lub rozpoznawanie obrazu strony, gdy strony są dodawane do edytora OCR
Kontrola prędkości konwersji: tryb szybki dla dokumentów o wyższej jakości; Tryb dokładny, aby zmaksymalizować dokładność dokumentów niskiej jakości
Wyłączaj wykrywanie i zapisywanie takich elementów, jak nagłówki i stopki, zdjęcia, itp.
Funkcja Wyślij Do umożliwia bezpośrednie otwieranie wyników konwersji w programach Word, Excel, PowerPoint, PDF Editor, schowku lub przeglądarce internetowej bez wcześniejszego zapisywania pliku
FORMAT OCR PROJECT
Zapisuj bieżącą konwersję i jej ustawienia, nawet jeśli nie jest zakończona, przy użyciu formatu OCR Project
Dodawaj dokumenty z plików w różnych formatach do OCR Project
Udostępniaj OCR Project współpracownikom, aby współpracować przy zadaniach konwersji na większą skalę

 

Automatyzacja procesów digitalizacji i konwersji

 

HOT FOLDER³ Corporate Standard
Twórz foldery obserwowane: folder monitorowany przez Hot Folder, aby automatycznie przetwarzać dowolny umieszczony w nim plik w obsługiwanym formacie
Konfiguruj jeden lub wiele folderów obserwowanych na dysku lokalnym, dysku sieciowym, serwerze FTP lub w skrzynce pocztowej programu Outlook
Planuj konwersje, aby rozpoczynały się o określonej porze (jednorazowo, cyklicznie codziennie, co tydzień lub co miesiąc) lub by działały nieprzerwanie (sprawdzając dostępność nowych plików co minutę)
Automatycznie konwertuj nowo otrzymane załączniki e-mail
Konwertuj pliki PDF, obrazy (JPG, PNG, TIFF, itp.) i skany (XPS, DJVU, itp.)
Zapisuj wyniki w formatach edytowalnych (DOC (X), ODT, XLS (X), RTF, PPTX, itp.), przeszukiwalnych plikach PDF, obrazach, lub w formacie OCR Project do dalszej edycji i weryfikacji
Obsługiwane rozdzielanie dokumentów: na podfoldery
Obsługiwane scalanie dokumentów: wszystko do jednego, każdy podfolder do jednego
Konfiguruj, uruchamiaj i zarządzaj indywidualnymi zadaniami Hot Folder dla każdego folderu obserwowanego

 

NIESTANDARDOWE AUTOMATYCZNE ZADANIA Corporate Standard
Twórz foldery obserwowane: folder monitorowany przez Hot Folder, aby automatycznie przetwarzać dowolny umieszczony w nim plik w obsługiwanym formacie
Konfiguruj jeden lub wiele folderów obserwowanych na dysku lokalnym, dysku sieciowym, serwerze FTP lub w skrzynce pocztowej programu Outlook

 

ABBYY Screenshot Reader
(bonus dla zarejestrowanych użytkowników)

 

Corporate Standard
Rób zrzuty ekranu i rozpoznawaj teksty w dowolnym obszarze Twojego pulpitu
Elastyczne przechwytywanie ekranu: obszar, okno, cały ekran lub ekran z opóźnieniem
Przechwytuj (rozpoznawaj) bezpośrednio z ekranu:
— tekst do schowka
— tekst do Microsoft® Word
— tekst do pliku tekstowego
— tabele do schowka
— tabele do Microsoft® Excel
— tabele do pliku CSV
— obraz do schowka
— obraz do pliku
— obraz do Edytora OCR
— obraz do e-maila

 

Licencjonowanie i Wdrażanie

 

Corporate Standard
Narzędzie License Manager do scentralizowanego zarządzania licencjami przez sieć LAN dla stacji roboczych i użytkowników
Automatyczne zdalne wdrażanie na wielu stacjach roboczych w sieci LAN za pomocą usługi Active Directory, MicroSoft® SCCM lub wiersza poleceń
Automatyczna Aktywacja do wdrożenia na wielu stacjach roboczych w sieci LAN bez scentralizowanego zarządzania licencjami
NOWE Obsługa rozwiązań do wirtualizacji pulpitów i aplikacji z licencjami Zdalnymi
Licencje jednoczesnego dostępu
ULEPSZONE Dostosowuj ustawienia programu FineReader za pomocą Obiektów Zasad Grupy (GPO)

 

Obsługiwane aplikacje i formaty

 

Aby wyświetlić pełną listę obsługiwanych aplikacji i formatów, odwiedź stronę FineReader:
https://finereader.pl/produkty/przetwarzanie-dokumentow/abbyy-finereader-corporate-edition/
(zakładka “Parametry techniczne”)

 

1 Liczba języków interfejsu użytkownika może się różnić w niektórych wersjach programu FineReader dla określonego regionu.
2 Według wewnętrznych testów przeprowadzonych przez ABBYY.
3 Hot Folder może przetwarzać do 5000 stron miesięcznie * (liczba stron resetuje się co 30 dni) i wykorzystuje do 2 rdzeni procesora do konwersji dokumentów. Konwersja w głównym interfejsie programu FineReader (okno Nowe Zadanie) jest nieograniczona.

Pobierz porównanie w wersji PDF >>>

Zobacz inne artykuły:

Jak FineReader sprawdza się w branży ubezpieczeniowej?

Podobnie jak w innych dziedzinach naszego życia, także w branży ubezpieczeniowej zauważyć można cora...

Uniwersalne narzędzie PDF dla uczniów i nauczycieli — jakie zastosowanie ma FineReader w edukacji?

Przed placówkami oświatowymi stoi wiele zadań oraz wyzwań, by prowadzone przez nie działania były ja...

FineReader odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej administracji — podsumowanie

Jak wspominaliśmy wcześniej, cyfrowa transformacja to zjawisko coraz bardziej widoczne w sektorze pu...

Jak FineReader usprawnia pracę sektora publicznego?

Niedawno chwaliliśmy się naszym sukcesem w plebiscycie organizowanym przez magazyn „IT w Administrac...