Kontakt – ABBYY FineReader

Dział Handlowy

Aby skontaktować się z nami zapraszamy do wysłania e-maila na adres:
finereader@finereader.pl
Jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu
+48 12 260 16 50 wew. 264
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.30

Pomoc Techniczna

Aby skontaktować się z nami zapraszamy do wysłania e-maila na adres:
finereader@finereader.pl
Jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu
+48 12 349 67 93 wew. 217
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

W celu usprawnienia procesu wsparcia technicznego w przypadku gdy to możliwe prosimy o przesłanie e-maila na adres
finereader@finereader.pl
z numerem licencji, której wsparcie dotyczy oraz krótkim opisem błędu

AutoID Polska S.A.
ul. Wł. Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000310144, NIP 679-25-88-301,
Kapitał zakładowy 500 000 PLN