Referencje

Nasze referencje

Referencje – Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Referencje – Sąd Rejonowy w Ciechanowie Śmiało mogę polecić program ABBY FineReader, pozwolił nam przyspieszyć i udoskonalić pracę dzięki wielu pomocnym funkcjom przetwarzania plików PDF. Bardzo dobrze współpracuje z formularzami dokumentów oraz wspomaga użytkownika. Program działa perfekcyjnie, nie mamy z nim problemów i co najważniejsze jest prosty w obsłudze, a bardzo rozbudowany. Polecam firmę AutoID S.A. za dobrą współpracę i wysoki poziom świadczonych usług. Pokaż
Referencje – Sąd Okręgowy w Toruniu
Referencje – Sąd Okręgowy w  Toruniu Sąd Okręgowy w Toruniu użytkuje oprogramowanie ABBYY FineReader od wielu lat. Narzędzie jest bardzo przydatne zarówno sędziom, asystentom sędziego, jak i urzędnikom sądowym podczas pracy z dokumentami. Kolejne wersje programu są skuteczniejsze, mają coraz wyższą jakość, a dzięki temu pozwalają na szybszą i lepszą realizację zadań. Pokaż
Referencje – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Referencje – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Program ABBYY FineReader dystrybuowany przez firmę AutoID S.A używany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie od kilku lat. Praca na wspomnianym wcześniej programie usprawniła i przyśpieszyła pracę z dokumentami. Funkcje programu m.in.: łączenie kilku dokumentów w jedną całość, usuwanie poszczególnych zeskanowanych stron dokumentów czy też możliwość konwersji do Microsoft Word okazały się bardzo przydatne i podniosły komfort i jakość pracy. Polecamy także współpracę z firmą AutoID S.A jako partnera godnego zaufania. Pokaż
Referencje – Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie
Referencje – Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie Oprogramowanie ABBYY FineReader jest używane w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim od dłuższego czasu jako narzędzie usprawniające prace z dokumentami. W szczególności są to dokumenty nadesłane w postaci skanów, kserokopii (publikowane następnie w Biuletynie Informacji Publicznej), własna dokumentacja nie posiadająca formy cyfrowej oraz zeskanowana dokumentacja archiwalna, która zostanie oprawiona i przekazana do archiwum zakładowego (ułatwienie korzystania i udostępniania kopii). Polecam firmę AutoID Polska S.A. jako partnera godnego zaufania, troszczącego się o zachowanie wysokiej jakości usług. Pokaż
List Referencyjny – Sąd Rejonowy w Sosnowcu
List Referencyjny – Sąd Rejonowy w Sosnowcu Sąd Rejonowy w Sosnowcu z siedzibą: 41-200 Sosnowiec ul. 1 Maja 19 zaświadcza, że firma Auto ID Polska SA z siedzibą 31-353 Kraków ul. Wł. Żeleńskiego 103 od 2008 r. dostarcza rozwiązania producenta ABBYY FineReader. Program ten pozwolił w znacznym stopniu przyspieszyć i zautomatyzować procesy związane z przetwarzaniem dużych ilości tekstu zawartych w aktach sądowych. Korzystanie z tego rodzaju narzędzi jest w pracy biurowej ekonomicznie uzasadnione. Firma Auto ID Polska SA wykazuje się profesjonalizmem i troską o zachowanie wysokiej jakości usług. Polecamy firmę Auto ID Polska SA, jako partnera godnego zaufania. Pokaż
Referencje – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Referencje – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu zakupił Program ABBYY FineReader i obecnie jest użytkownikiem 14 wersji sieciowej Corporate (5 licencji jednoczesnego dostępu). Wykorzystanie oprogramowanie zaoszczędziło czas pracownikom umożliwiając im dokładniejsze rozpoznawanie plików nieedytowalnych przy konwertowaniu na Word-a lub Excel-a. Dodatkowo wybór licencji dostępowej umożliwił usprawnienie procesu przetwarzania dokumentów z uwzględnieniem ich dalszej edycji w procesie orzeczniczym wszystkim pracownikom tut. sądu. Pokaż
Referencje – Gdański Urząd Pracy
Referencje – Gdański Urząd Pracy Gdański Urząd Pracy zakupił 1 licencję ABBYY FineReader 14 Corporate w listopadzie 2017 roku. Program w urzędzie służy przede wszystkim do przekształcania zeskanowanych plików pdf do formatu umożliwiającego ich edycję w Wordzie. Program jest łatwy w obsłudze a przy tym bardzo dobrze sobie radzi z przekształcaniem różnych dokumentów do formy edytowalnej. Pokaż
Referencje – Urząd Pracy Dębica
Referencje – Urząd Pracy Dębica Firma AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wł. Żeleńskiego 103 - Generalny Przedstawiciel Producenta firmy ABBYY FineReader współpracuje od kilku lat z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy. Urząd ostatnio zakupił kolejną licencję ABBYY FineReader 15 wersja Standard. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest w tutejszym Urzędzie przetwarzanie dokumentów z wersji papierowej na formę do edytowania. Urząd posiadana również licencję ABBYY FineReader BUSINESS, która pomocna jest do porównywania pism zwłaszcza wielostronicowych, co pozwala na oszczędność czasu i zapobiega pomyłkom. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość modyfikacji plików pdf, porządkowanie kolejności stron oraz umożliwienie wstawiania podpisu cyfrowego. Dodatkowym atutem oprogramowania ABBY FineReader jest możliwość tworzenia formularzy wypełnianych. Współpraca z helpdeskiem Firmy AutoID Polska S.A. przy usuwaniu problemów przebiega prawidłowo. Mając na uwadze dobrą współpracę, polecam Firmę AutoID Polska S.A. jako doświadczonego, niezawodnego i godnego zaufania partnera. Pokaż
Referencje – Urząd Miejski w Wielichowie
Referencje – Urząd Miejski w Wielichowie Program FineReader jest używany w Urzędzie Miejskim w Wielichowie jako narzędzie usprawniające pracę z dokumentami. Praca z programem FineReader pozwoliła na podniesienie jakości pracy oraz oszczędności czasu pracy pracowników. Program pozwala na konwersje plików PDF na pliki Word, Excel czy JPEG co bardzo mocno usprawnia pracę. Korzystanie z narzędzi jakie daje FainReader jest bardzo pomocne. Polecam firmę AutoID Polska S.A jako partnera godnego zaufania. Pokaż
Referencje – Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Referencje – Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Program ABBY FineReader od wielu lat używany jest w Bibliotece Jagiellońskiej przy tworzeniu Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Służy do optycznego rozpoznawania tekstów w dokumentach i przetwarzania plików do formatów prezencyjnych. Pozwala to na podniesienie jakości prezentowanych w Internecie dokumentów i dając użytkownikom możliwość ich przeszukiwania. Pokaż
Referencje – Szkoła Języków i Biuro Tłumaczeń SIMPLE w Bytomiu
Referencje – Szkoła Języków i Biuro Tłumaczeń SIMPLE w Bytomiu Pragniemy potwierdzić, że Szkoła Języków i Biuro Tłumaczeń SIMPLE do wielu lat korzysta z kolejnych wersji oprogramowania ABBYY Fine Reader w celu przekształcenia otrzymywanych dokumentów papierowych i skanów o rozszerzeniu jpg i pdf na edytowalne pliki tekstowe. Program ABBYY Fine Reader jest zdecydowanie jednym z najbardziej efektywnych i dokładnych programów OCR i znakomicie ułatwia pracę w Biurze Tłumaczeń, oszczędzając ogromnie ilości czasu, które należałoby poświęcać na przepisywanie i edycję tekstu. W naszej firmie traktujemy oprogramowanie firmy ABBYY jako praktycznie niezbędne do sprawnej obsługi tekstów. Pokaż
Referencje – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Referencje – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Firma AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wł. Żeleńskiego 103, dostarczyła Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zintegrowane rozwiązanie służące do skanowania I archiwizacji papierowych ankiet, w skład którego wchodziło stanowisko komputerowe, oprogramowanie ABBYY FlexiCapture oraz specjalistyczny, wysokowydajny skaner. Firma przeprowadziła również szkolenie pracowników uczelni z zakresu tworzenia, skanowana i opracowania ankiet. Firma AutoID Polska S.A. wykazała się profesjonalizmem, elastycznością oraz troską o zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług. Jak najbardziej polecamy firmę AutoID Polska S.A. jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo l rzetelnie. Pokaż
Referencje – Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Referencje – Starostwo Powiatowe w Lubaniu Starostwo Powiatowe w Lubaniu używa oprogramowania FineReader w wersji Corporate w wersji jednoczesnego dostępu. Rozwiązanie zostało wdrożone aby usprawnić proces przetwarzania dokumentów z uwzględnieniem ich dalszej edycji oraz archiwizacji. Najwłaściwsze okazało się w naszym przypadku wykorzystanie technologii OCR ABBYY z uwzględnieniem jednoczesnych dostępów ze względu na możliwość wykorzystania profesjonalnego rozwiązania na stanowiskach u osób, które w danej chwili tego potrzebują. Ważna okazała się w podjęciu decyzji informacja o darmowym wsparciu technicznym oraz objęcie instalacją wszystkich pracowników naszego starostwa przy zachowaniu niewielkich kosztów w przeliczeniu na użytkownika. Szczególnie istotne okazały się dla nas: - dokładność rozpoznawania - możliwość zabezpieczenia poufnych danych w dokumencie zgodnie z RODO - możliwość zaoszczędzenia czasu osób pracujących z treścią dokumentów przychodzących - porównywanie dokumentów w równych formatach Mając na uwadze zalety wynikające z korzystania z wersji FineReader zawierającej "jednoczesny dostęp" OCR firmy ABBYY rekomendujemy jako rozwiązanie instytucjom i firmom, którym praca z dużą ilością dokumentów przychodzących jest wyzwaniem. Pokaż
Referencje – Politechnika Rzeszowska
Referencje – Politechnika Rzeszowska Firma AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. W. Żeleńskiego 103 -Generalny Przedstawiciel Producenta firmy ABBYY FineReader dostarczyła dla Katedry Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oprogramowanie ABBYY Fine Reader Corporate w wersji 12 oraz 14. Oprogramowanie wykorzystywane jest do obsługi bieżących zadań skanowania oraz do wsparcia procesów cyfryzacji i archiwizacji historycznych prac naukowych jednostki. Firma AutoID Polska S. A. wykazała się profesjonalizmem, elastycznością, wsparciem merytorycznym klienta oraz troską o zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług. Mając na uwadze dobrą współpracę, jak najbardziej polecamy firmę AutoID Polska S. A. jako niezawodnego i godnego zaufania partnera. Pokaż
Referencje – ExLibro Biuro Tłumaczeń i Usług Wydawniczych
Referencje – ExLibro Biuro Tłumaczeń i Usług Wydawniczych Skuteczny program do konwersji plików pdf oraz różnego rodzaju plików graficznych jest narzędziem niezbędnym do codziennej pracy w biurze tłumaczeń. ABBYY FineReader bardzo dobrze spełnia się w tej roli - pozwala on bowiem zarówno wykonać szybkę konwersję ogólną, by ocenić objętość tekstu w dokumencie, jak i (w większości przypadków) przygotować odpowiednio sformatowany edytowalny plik tekstowy, który może stać się podstawą tłumaczenia. To program intuicyjny i prosty w obsłudze, działający sprawnie także przy plikach o dużej objętości. Jest zatem nieodzowny na etapie przygotowywania wyceny dla klientów, a poza tym umożliwia wykorzystywanie w procesie tłumaczenia narzędzi CAT, które ułatwiają pracę tłumaczom i kierownikom projektów oraz pozwalają oferować klientom korzystniejsze ceny i wyższą jakość tłumaczeń. Pokaż