Referencje

Nasze referencje

Referencje – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Referencje – Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Program ABBYY FineReader PDF (wer. 15 Corporate) jest używany w Starostwie Powiatowym w Wejherowie od stycznia 2021 roku jako narzędzie które bardzo usprawnia pracę przekształcenia dokumentów z wersji papierowej do wersji elektronicznej (edytowalnej).

Korzystanie z programu FineReader pozwala na znaczące skrócenie czasu oraz podwyższenie komfortu pracy pracowników administracji samorządowej.

Bardzo przydatną okazała się funkcja ABBYY HOT FOLDER, która pozwala na zautomatyzowanie procesu przekształcania dokumentów.

Pokaż
Referencje – Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Referencje – Sąd Rejonowy w Ciechanowie Śmiało mogę polecić program ABBY FineReader, pozwolił nam przyspieszyć i udoskonalić pracę dzięki wielu pomocnym funkcjom przetwarzania plików PDF. Bardzo dobrze współpracuje z formularzami dokumentów oraz wspomaga użytkownika. Program działa perfekcyjnie, nie mamy z nim problemów i co najważniejsze jest prosty w obsłudze, a bardzo rozbudowany. Polecam firmę AutoID S.A. za dobrą współpracę i wysoki poziom świadczonych usług. Pokaż
Referencje – Sąd Okręgowy w Toruniu
Referencje – Sąd Okręgowy w  Toruniu Sąd Okręgowy w Toruniu użytkuje oprogramowanie ABBYY FineReader od wielu lat. Narzędzie jest bardzo przydatne zarówno sędziom, asystentom sędziego, jak i urzędnikom sądowym podczas pracy z dokumentami. Kolejne wersje programu są skuteczniejsze, mają coraz wyższą jakość, a dzięki temu pozwalają na szybszą i lepszą realizację zadań. Pokaż
Referencje – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Referencje – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie Program ABBYY FineReader dystrybuowany przez firmę AutoID S.A używany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie od kilku lat. Praca na wspomnianym wcześniej programie usprawniła i przyśpieszyła pracę z dokumentami. Funkcje programu m.in.: łączenie kilku dokumentów w jedną całość, usuwanie poszczególnych zeskanowanych stron dokumentów czy też możliwość konwersji do Microsoft Word okazały się bardzo przydatne i podniosły komfort i jakość pracy. Polecamy także współpracę z firmą AutoID S.A jako partnera godnego zaufania. Pokaż
Referencje – Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie
Referencje – Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie Oprogramowanie ABBYY FineReader jest używane w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim od dłuższego czasu jako narzędzie usprawniające prace z dokumentami. W szczególności są to dokumenty nadesłane w postaci skanów, kserokopii (publikowane następnie w Biuletynie Informacji Publicznej), własna dokumentacja nie posiadająca formy cyfrowej oraz zeskanowana dokumentacja archiwalna, która zostanie oprawiona i przekazana do archiwum zakładowego (ułatwienie korzystania i udostępniania kopii). Polecam firmę AutoID Polska S.A. jako partnera godnego zaufania, troszczącego się o zachowanie wysokiej jakości usług. Pokaż
List Referencyjny – Sąd Rejonowy w Sosnowcu
List Referencyjny – Sąd Rejonowy w Sosnowcu Sąd Rejonowy w Sosnowcu z siedzibą: 41-200 Sosnowiec ul. 1 Maja 19 zaświadcza, że firma Auto ID Polska SA z siedzibą 31-353 Kraków ul. Wł. Żeleńskiego 103 od 2008 r. dostarcza rozwiązania producenta ABBYY FineReader. Program ten pozwolił w znacznym stopniu przyspieszyć i zautomatyzować procesy związane z przetwarzaniem dużych ilości tekstu zawartych w aktach sądowych. Korzystanie z tego rodzaju narzędzi jest w pracy biurowej ekonomicznie uzasadnione. Firma Auto ID Polska SA wykazuje się profesjonalizmem i troską o zachowanie wysokiej jakości usług. Polecamy firmę Auto ID Polska SA, jako partnera godnego zaufania. Pokaż
Referencje – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Referencje – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu zakupił Program ABBYY FineReader i obecnie jest użytkownikiem 14 wersji sieciowej Corporate (5 licencji jednoczesnego dostępu). Wykorzystanie oprogramowanie zaoszczędziło czas pracownikom umożliwiając im dokładniejsze rozpoznawanie plików nieedytowalnych przy konwertowaniu na Word-a lub Excel-a. Dodatkowo wybór licencji dostępowej umożliwił usprawnienie procesu przetwarzania dokumentów z uwzględnieniem ich dalszej edycji w procesie orzeczniczym wszystkim pracownikom tut. sądu. Pokaż
Referencje – Gdański Urząd Pracy
Referencje – Gdański Urząd Pracy Gdański Urząd Pracy zakupił 1 licencję ABBYY FineReader 14 Corporate w listopadzie 2017 roku. Program w urzędzie służy przede wszystkim do przekształcania zeskanowanych plików pdf do formatu umożliwiającego ich edycję w Wordzie. Program jest łatwy w obsłudze a przy tym bardzo dobrze sobie radzi z przekształcaniem różnych dokumentów do formy edytowalnej. Pokaż
Referencje – Urząd Pracy Dębica
Referencje – Urząd Pracy Dębica Firma AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wł. Żeleńskiego 103 - Generalny Przedstawiciel Producenta firmy ABBYY FineReader współpracuje od kilku lat z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy. Urząd ostatnio zakupił kolejną licencję ABBYY FineReader 15 wersja Standard. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest w tutejszym Urzędzie przetwarzanie dokumentów z wersji papierowej na formę do edytowania. Urząd posiadana również licencję ABBYY FineReader BUSINESS, która pomocna jest do porównywania pism zwłaszcza wielostronicowych, co pozwala na oszczędność czasu i zapobiega pomyłkom. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość modyfikacji plików pdf, porządkowanie kolejności stron oraz umożliwienie wstawiania podpisu cyfrowego. Dodatkowym atutem oprogramowania ABBY FineReader jest możliwość tworzenia formularzy wypełnianych. Współpraca z helpdeskiem Firmy AutoID Polska S.A. przy usuwaniu problemów przebiega prawidłowo. Mając na uwadze dobrą współpracę, polecam Firmę AutoID Polska S.A. jako doświadczonego, niezawodnego i godnego zaufania partnera. Pokaż
Referencje – Urząd Miejski w Wielichowie
Referencje – Urząd Miejski w Wielichowie Program FineReader jest używany w Urzędzie Miejskim w Wielichowie jako narzędzie usprawniające pracę z dokumentami. Praca z programem FineReader pozwoliła na podniesienie jakości pracy oraz oszczędności czasu pracy pracowników. Program pozwala na konwersje plików PDF na pliki Word, Excel czy JPEG co bardzo mocno usprawnia pracę. Korzystanie z narzędzi jakie daje FainReader jest bardzo pomocne. Polecam firmę AutoID Polska S.A jako partnera godnego zaufania. Pokaż
Referencje – Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Referencje – Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Program ABBY FineReader od wielu lat używany jest w Bibliotece Jagiellońskiej przy tworzeniu Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Służy do optycznego rozpoznawania tekstów w dokumentach i przetwarzania plików do formatów prezencyjnych. Pozwala to na podniesienie jakości prezentowanych w Internecie dokumentów i dając użytkownikom możliwość ich przeszukiwania. Pokaż
Referencje – Szkoła Języków i Biuro Tłumaczeń SIMPLE w Bytomiu
Referencje – Szkoła Języków i Biuro Tłumaczeń SIMPLE w Bytomiu Pragniemy potwierdzić, że Szkoła Języków i Biuro Tłumaczeń SIMPLE do wielu lat korzysta z kolejnych wersji oprogramowania ABBYY Fine Reader w celu przekształcenia otrzymywanych dokumentów papierowych i skanów o rozszerzeniu jpg i pdf na edytowalne pliki tekstowe. Program ABBYY Fine Reader jest zdecydowanie jednym z najbardziej efektywnych i dokładnych programów OCR i znakomicie ułatwia pracę w Biurze Tłumaczeń, oszczędzając ogromnie ilości czasu, które należałoby poświęcać na przepisywanie i edycję tekstu. W naszej firmie traktujemy oprogramowanie firmy ABBYY jako praktycznie niezbędne do sprawnej obsługi tekstów. Pokaż
Referencje – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Referencje – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Firma AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wł. Żeleńskiego 103, dostarczyła Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zintegrowane rozwiązanie służące do skanowania I archiwizacji papierowych ankiet, w skład którego wchodziło stanowisko komputerowe, oprogramowanie ABBYY FlexiCapture oraz specjalistyczny, wysokowydajny skaner. Firma przeprowadziła również szkolenie pracowników uczelni z zakresu tworzenia, skanowana i opracowania ankiet. Firma AutoID Polska S.A. wykazała się profesjonalizmem, elastycznością oraz troską o zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług. Jak najbardziej polecamy firmę AutoID Polska S.A. jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo l rzetelnie. Pokaż
Referencje – Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Referencje – Starostwo Powiatowe w Lubaniu Starostwo Powiatowe w Lubaniu używa oprogramowania FineReader w wersji Corporate w wersji jednoczesnego dostępu. Rozwiązanie zostało wdrożone aby usprawnić proces przetwarzania dokumentów z uwzględnieniem ich dalszej edycji oraz archiwizacji. Najwłaściwsze okazało się w naszym przypadku wykorzystanie technologii OCR ABBYY z uwzględnieniem jednoczesnych dostępów ze względu na możliwość wykorzystania profesjonalnego rozwiązania na stanowiskach u osób, które w danej chwili tego potrzebują. Ważna okazała się w podjęciu decyzji informacja o darmowym wsparciu technicznym oraz objęcie instalacją wszystkich pracowników naszego starostwa przy zachowaniu niewielkich kosztów w przeliczeniu na użytkownika. Szczególnie istotne okazały się dla nas: - dokładność rozpoznawania - możliwość zabezpieczenia poufnych danych w dokumencie zgodnie z RODO - możliwość zaoszczędzenia czasu osób pracujących z treścią dokumentów przychodzących - porównywanie dokumentów w równych formatach Mając na uwadze zalety wynikające z korzystania z wersji FineReader zawierającej "jednoczesny dostęp" OCR firmy ABBYY rekomendujemy jako rozwiązanie instytucjom i firmom, którym praca z dużą ilością dokumentów przychodzących jest wyzwaniem. Pokaż
Referencje – Politechnika Rzeszowska
Referencje – Politechnika Rzeszowska Firma AutoID Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. W. Żeleńskiego 103 -Generalny Przedstawiciel Producenta firmy ABBYY FineReader dostarczyła dla Katedry Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oprogramowanie ABBYY Fine Reader Corporate w wersji 12 oraz 14. Oprogramowanie wykorzystywane jest do obsługi bieżących zadań skanowania oraz do wsparcia procesów cyfryzacji i archiwizacji historycznych prac naukowych jednostki. Firma AutoID Polska S. A. wykazała się profesjonalizmem, elastycznością, wsparciem merytorycznym klienta oraz troską o zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług. Mając na uwadze dobrą współpracę, jak najbardziej polecamy firmę AutoID Polska S. A. jako niezawodnego i godnego zaufania partnera. Pokaż
Referencje – ExLibro Biuro Tłumaczeń i Usług Wydawniczych
Referencje – ExLibro Biuro Tłumaczeń i Usług Wydawniczych Skuteczny program do konwersji plików pdf oraz różnego rodzaju plików graficznych jest narzędziem niezbędnym do codziennej pracy w biurze tłumaczeń. ABBYY FineReader bardzo dobrze spełnia się w tej roli - pozwala on bowiem zarówno wykonać szybkę konwersję ogólną, by ocenić objętość tekstu w dokumencie, jak i (w większości przypadków) przygotować odpowiednio sformatowany edytowalny plik tekstowy, który może stać się podstawą tłumaczenia. To program intuicyjny i prosty w obsłudze, działający sprawnie także przy plikach o dużej objętości. Jest zatem nieodzowny na etapie przygotowywania wyceny dla klientów, a poza tym umożliwia wykorzystywanie w procesie tłumaczenia narzędzi CAT, które ułatwiają pracę tłumaczom i kierownikom projektów oraz pozwalają oferować klientom korzystniejsze ceny i wyższą jakość tłumaczeń. Pokaż