Warunki subskrypcji oprogramowania FineReader PDF 15

Oprócz licencji wieczystych oferowanych w ramach jednorazowego zakupu oferowana jest również subskrypcja programu FineReader PDF (licencja czasowa) na warunkach przedstawionych poniżej.

  1. Produkty

   Subskrypcja jest obecnie dostępna dla FineReader PDF (dla Windows):

   • Standard
   • Corporate
   • Przeglądarka PDF Pro b.
   • FineReader PDF dla komputerów Mac

    

  2. Obowiązujące licencje

   Subskrypcja FineReader PDF jest obecnie dostępna z licencjonowaniem zbiorowym tylko dla firm.

  3. Minimalny zakup

   Subskrypcja musi obejmować zakup co najmniej 26 licencji zbiorczych Rodzaje licencji można łączyć.

  4. Okres odnowienia subskrypcji

   Subskrypcję PDF FineReader można opłacić za rok lub trzy lata. Okres abonamentowy rozpoczyna się w dniu zakupu wskazanym na fakturze.

  5. Użycie oprogramowania

   Uiszczona roczna lub trzyletnia Opłata Subskrypcyjna daje użytkownikom prawo do korzystania z Oprogramowania przez jeden Okres subskrypcji o odpowiedniej długości (rok lub trzy lata).

  6. SMUA

   Opłaty za subskrypcję plików PDF FineReader obejmują SMUA (Software Maintenance and Upgrade Assurance). W przypadku produktów FineReader PDF, o ile opłaty abonamentowe są uiszczane na czas, użytkownicy mają dostęp do:

   1. Usługi obsługi klienta (dla programu FineReader PDF dostępny jest tylko poziom biznesowy).
   2. Aktualizacje oprogramowania, pod warunkiem, że takie aktualizacje są oficjalnie wydawane przez firmę ABBYY.

    

  7. Ochrona

   Licencje na Oprogramowanie mogą być dodatkowo zabezpieczone datą wygaśnięcia.

   1. Dokładna data wygaśnięcia licencji dla początkowego Okresu subskrypcji jest zdefiniowana jako „dzień wysłania przez firmę AutoID Polska S.A. (data wystawienia faktury przez firmę AutoID Polska S.A.) plus jeden lub trzy lata kalendarzowe plus 7 dni kalendarzowych”. Na przykład, jeśli roczna subskrypcja zostanie wysłana przez firmę ABBYY 15 sierpnia 2021 r., data wygaśnięcia licencji zostanie ustawiona na 22 sierpnia 2022 r.
   2. Po otrzymaniu każdej kolejnej Opłaty Subskrypcyjnej (odnowienia Subskrypcji) firma ABBYY wydłuża datę wygaśnięcia licencji o rok lub trzy lata kalendarzowe. Na przykład, jeśli bieżąca data wygaśnięcia to 22 sierpnia 2022 r., a płatność za kolejny roczny okres subskrypcji zostanie dokonana 20 września 2022 r., data wygaśnięcia zostanie zaktualizowana do 22 sierpnia 2023 r.
   3. W przypadku upływu terminu wygaśnięcia, ale nieuiszczenia Opłaty Abonamentowej za kolejny okres, wszystkie istotne funkcje Oprogramowania zostają zablokowane do czasu przetworzenia płatności.

 

Zobacz inne artykuły:

Jak FineReader sprawdza się w branży ubezpieczeniowej?

Podobnie jak w innych dziedzinach naszego życia, także w branży ubezpieczeniowej zauważyć można cora...

Uniwersalne narzędzie PDF dla uczniów i nauczycieli — jakie zastosowanie ma FineReader w edukacji?

Przed placówkami oświatowymi stoi wiele zadań oraz wyzwań, by prowadzone przez nie działania były ja...

FineReader odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej administracji — podsumowanie

Jak wspominaliśmy wcześniej, cyfrowa transformacja to zjawisko coraz bardziej widoczne w sektorze pu...

Jak FineReader usprawnia pracę sektora publicznego?

Niedawno chwaliliśmy się naszym sukcesem w plebiscycie organizowanym przez magazyn „IT w Administrac...