FineReader PDF — typy licencji zbiorczych

Typy licencji zbiorczych

Jednoczesny dostęp

W przypadku licencji jednoczesnych możesz wybrać jeden klucz licencyjny z wieloma aktywacjami lub tyle kluczy licencyjnych, ile zakupionych licencji. Korzystanie z licencji jednoczesnych umożliwia zainstalowanie oprogramowania na nieograniczonej liczbie stacji roboczych poprzez centralne wdrożenie. Wykorzystanie oprogramowania ograniczone jest przez liczbę jednoczesnych użytkowników. Dostępne typy instalacji: zautomatyzowana na wielu stacjach roboczych za pomocą wiersza poleceń lub przy użyciu standardowych narzędzi takich jak Microsoft® SCCM / SMS, Active Directory itp. Oprogramowanie wymaga aktywacji na lokalnym serwerze za pomocą narzędzia License Manager (połączenie internetowe ze stacji roboczych nie jest wymagane do aktywacji).

Stanowiskowa

Wraz z licencją na stanowisko otrzymujesz klucz licencyjny, który można użyć do zainstalowania i aktywacji produktu na tylu stacjach roboczych, ile zakupiono licencji. Dostępne typy instalacji: zautomatyzowana na wielu stacjach roboczych za pomocą wiersza poleceń lub przy użyciu standardowych narzędzi takich jak Microsoft® SCCM / SMS, Active Directory itp. Oprogramowanie można aktywować przez Internet na każdej stacji roboczej (ręcznie lub za pomocą wiersza poleceń przy użyciu funkcji „cichej” aktywacji) lub za pośrednictwem serwera lokalnego za pomocą narzędzia License Manager w przypadku, gdy stacje robocze, na których zainstalowane jest oprogramowanie, nie mają połączenia z Internetem.

Zdalna

Licencja użytkownika zdalnego umożliwia korzystanie z programu FineReader PDF z rozwiązaniami do wirtualizacji pulpitu i aplikacji, takimi jak Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp i Citrix Virtual Apps and Desktops. Obsługuje wdrażanie FineReader PDF na farmach serwerów (Citrix itp.) oraz używanie Menedżera licencji do konfigurowania i kontrolowania licencji FineReader PDF oraz przypisywania do nich użytkowników. Licencje użytkowników zdalnych są powiązane z nazwanymi użytkownikami i umożliwiają im pracę z programem FineReader PDF w środowisku wirtualnym za każdym razem, gdy są zalogowani przy użyciu nazwy domeny/nazwy użytkownika z dowolnego fizycznego komputera.


Porównaj i wybierz odpowiednie dla siebie rodzaje licencji FineReader.

 

STANOWISKOWA DLA UŻYTKOWNIKÓW ZDALNYCH JEDNOCZESNY DOSTĘP
(dostępna w wersji Corporate)
Typ licencji licencja dla wielu użytkowników do użytku lokalnego na stacjach roboczych licencja dla wielu użytkowników do użytku z rozwiązaniami do wirtualizacji  licencja sieciowa, współużytkowana w obrębie sieci LAN, do użytku lokalnego na stacjach roboczych
Przeznaczenie przedsiębiorstwa i organizacje każdej wielkości, mające sieci zdecentralizowane lub LAN bądź stacje robocze niepodłączone do sieci, np. laptopy przedsiębiorstwa i organizacje, które do uzyskiwania dostępu do oprogramowania korzystają z serwera lub farmy serwerów terminali oraz połączenia usług pulpitu zdalnego lub wirtualizacji aplikacji przedsiębiorstwa i organizacje lub działy w obrębie sieci LAN, w których wielu pracowników sporadycznie potrzebuje korzystać z oprogramowania
Częstotliwość używania regularne regularne sporadyczne
Instalacja lokalna;
wdrożenie przy użyciu lub bez sieciowego menedżera licencji, pojedyncze lub liczne klucze licencyjne
wdrożenie (na serwerach) przy użyciu sieciowego menedżera licencji, pojedynczy klucz licencyjny wdrożenie przy użyciu sieciowego menedżera licencji, pojedyncze lub liczne klucze licencyjne
Jednostka licencji stacja robocza nazwany użytkownik liczba użytkowników pracujących jednocześnie
Liczba użytkowników równa liczbie nabytych licencji równa liczbie nabytych licencji ograniczona przez liczbę użytkowników pracujących jednocześnie
Aktywacja
  • lokalna (ręczna lub cicha*)
  • na serwerze za pomocą menedżera licencji 
na serwerze za pomocą menedżera licencji  na serwerze za pomocą menedżera licencji 
Zakup minimalny** co najmniej 5 licencji co najmniej 5 licencji co najmniej 5 licencji
  Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową
Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową
Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową

 

NOWOŚĆ!

* „Cicha” aktywacja odbywa się bez interakcji z użytkownikiem na każdej stacji roboczej w chwili pierwszego uruchomienia oprogramowania.

** Pojedyncze licencje dla użytkowników są dostępne w sklepie internetowym www.nowoczesnetechlogie.pl

Zobacz inne artykuły:

Trwa majowa promocja na FineReader PDF!

Przez cały maj (do 31.05.2024) masz szansę na zakup oprogramowania FineReader PDF z ✨ 20% rabatem ✨....

Porównywanie dokumentów w urzędach

Porównywanie dokumentów to jeden z kluczowych procesów w codziennej pracy urzędów. Od jego efektywno...

Jaki program do PDF wybrać?

Format PDF stał się standardem w wielu dziedzinach życia, zarówno prywatnego, jak i biznes...

FineReader PDP w przedsiębiorstwie z branży spożywczej — case study

W branży spożywczej, gdzie procesy i jakość są kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstwa, skuteczne zarz...