FineReader — rozwiązanie na problemy związane z dokumentami

Produktywność indywidualna

FINEREADER STANDARD

 • Codzienna praca z dokumentami PDF
 • Wspólna praca nad dokumentami
 • Konwersja i ponowne wykorzystywanie treści
 • Tworzenie plików PDF

Produktywność grupy roboczej

FINEREADER CORPORATE

 • Codzienna praca z dokumentami PDF
 • Wspólna praca nad dokumentami
 • Przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie treści
 • Tworzenie plików PDF
 • Porównywanie dokumentów
 • Automatyzacja i harmonogramy przetwarzania

Przetwarzanie jako usługa

FINEREADER SERVER

 • Archiwizacja cyfrowa, przechowywanie długoterminowe i zapewnianie zgodności z przepisami
 • Cyfryzacja dokumentów na potrzeby dalszego przetwarzania, OCR i usługa konwersji plików
 • Scentralizowana, automatyczna usługa konwersji dokumentów dla wszystkich pracowników
 • Możliwość niestandardowej integracji z innymi systemami biznesowymi
 • Indeksowanie i automatyczne rozdzielanie dokumentów
Możliwość połączenia z rozwiązaniem FineReader Server.
Możliwość połączenia z rozwiązaniem FineReader Standard lub Corporate.