Jak chronić pliki PDF za pomocą haseł i uprawnień w FineReader PDF?

Posiadasz prywatny dokument, ważną prezentację i nie chcesz, aby inni mieli dostęp do tych plików? Aby uchronić je przed nieautoryzowanym dostępem, możesz zastosować zabezpieczenie hasłem dla swoich plików, co uniemożliwi otworzenie, edytowanie czy drukowanie ich przez nieupoważnione osoby. Sprawdź, jak chronić pliki PDF za pomocą haseł i uprawnień w FineReader PDF. To tylko kilka kliknięć!

 

Zabezpieczanie plików za pomocą haseł i uprawnień w FineReader PDF

FineReader PDF wykorzystuje klucz szyfrowania, aby zapobiec odczytaniu treści dokumentu przez nieuprawnione osoby. Tylko poprzez wprowadzenie prawidłowego hasła możliwe jest odszyfrowanie zawartości pliku, umożliwiające otwarcie go i wyświetlenie w jego pierwotnym formacie.

Dostępne są dwa rodzaje ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, ochroną hasłem:

  1. plik PDF, który jest chroniony przed nieautoryzowanym dostępem (otwarciem), może zostać otwarty tylko po wprowadzeniu hasła, które zostało ustawione przez autora dokumentu;
  2. w pliku PDF, który jest chroniony przed nieautoryzowanym edytowaniem i drukowaniem, działania te będą możliwe dopiero po wprowadzeniu hasła uprawnień ustawionego przez autora.

 

Jak dodać hasło w celu ochrony dokumentu PDF w FineReader PDF 16?

Aby móc zabezpieczyć dokument PDF hasłem w programie FineReader PDF 16 należy otworzyć wybrany plik, a następnie w górnym menu wybrać Zabezpieczenia -> Zabezpieczenie hasłem.

Przejście do dodawania haseł w FineReader - zrzut ekranu

Otworzy się okno dialogowe Ustawienia zabezpieczeń widoczne poniżej.

Aby zabezpieczyć dokument przed nieautoryzowanym otwarciem, należy wybrać opcję Ograniczanie dostępu za pomocą hasła otwarcia dokumentu. Następnie trzeba podać hasło i potwierdzić je. Chcąc zapobiec nieautoryzowanemu drukowaniu, edytowaniu lub kopiowaniu dokumentu, należy wybrać opcję Ograniczanie możliwości drukowania i edycji za pomocą hasła dostępu i podać hasło. Z rozwijalnej listy można wybrać dozwolone akcje związane z drukowaniem i edycją, a także określić poziom szyfrowania (256-bitowy AES jest uważany za silniejszy algorytm) oraz wybrać czy zaszyfrowany ma zostać cały dokument, czy z wyjątkiem metadanych, co pozostawia dane dokumentu niezaszyfrowane i możliwe do odczytania na potrzeby wyszukiwania.

Dodawanie haseł do plików w FineReader - zrzut ekranu

Należy pamiętać, że hasło otwarcia dokumentu i hasło uprawnień muszą być różne. W obydwóch przypadkach można odznaczyć opcję Ukryj znaki. Wtedy wprowadzone znaki zostaną wyświetlone na ekranie i nie będzie konieczne ponowne wpisywanie hasła.

 

Kto potrzebuje zabezpieczania plików hasłem?

Zabezpieczanie plików hasłem jest istotne dla wielu różnych osób i sytuacji. Oto kilka przykładów grup, które mogą potrzebować zabezpieczenia plików hasłem:

  • przedsiębiorcy — przedsiębiorstwa z różnych branż często przechowują w plikach poufne informacje, takie jak strategie biznesowe, dane finansowe czy plany marketingowe; zabezpieczanie tych dokumentów hasłem może pomóc w ochronie przed nieautoryzowanym dostępem lub wyciekiem informacji;
  • pracownicy zdalni — w erze pracy zdalnej coraz więcej osób ma dostęp do poufnych dokumentów poza biurem; zabezpieczanie plików hasłem zapewnia dodatkową ochronę, gdy pliki są przechowywane lub przesyłane online;
  • osoby prowadzące badania lub tworzące prace naukowe mogą potrzebować zabezpieczenia plików hasłem, aby chronić swój dobytek naukowy przed nieautoryzowanym dostępem lub kopiowaniem;
  • osoby, które tworzą i udostępniają materiały szkoleniowe, często zabezpieczają je hasłem, aby kontrolować dostęp do nich i chronić swoje treści edukacyjne;
  • pracownicy ochrony zdrowia — w branży medycznej zachowanie poufności danych pacjentów jest kluczowe; zabezpieczanie plików hasłem może pomóc w ochronie informacji medycznych i danych pacjentów;
  • dziennikarze, pisarze, artyści i inni twórcy mogą potrzebować zabezpieczenia swoich prac przed nieautoryzowanym dostępem lub kopiowaniem;
  • osoby prywatne — w codziennym życiu wiele osób przechowuje zdigitalizowane prywatne dokumenty, takie jak: umowy, listy, dzienniki czy dokumenty tożsamości; zabezpieczenie ich hasłem może pomóc w zachowaniu prywatności.

W skrócie — zabezpieczanie plików hasłem jest istotne dla każdego, kto przechowuje lub udostępnia poufne bądź ważne informacje i chce mieć kontrolę nad dostępem do nich.

Zobacz inne artykuły:

Porównywanie dokumentów w urzędach

Porównywanie dokumentów to jeden z kluczowych procesów w codziennej pracy urzędów. Od jego efektywno...

Świętujemy 60.000 użytkowników w Polsce i rozdajemy rabaty! 🎈

Z radością ogłaszamy, że liczba użytkowników FineReader PDF w Polsce przekroczyła 60.000! Aby uczcić...

Jaki program do PDF wybrać?

Format PDF stał się standardem w wielu dziedzinach życia, zarówno prywatnego, jak i biznes...

FineReader PDP w przedsiębiorstwie z branży spożywczej — case study

W branży spożywczej, gdzie procesy i jakość są kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstwa, skuteczne zarz...