Nowości w oprogramowaniu FineReader 15

Łatwiejsze edytowanie plików PDF

Edytowanie plików PDF na poziomie zbliżonym do programu Word, z możliwością wpisywania tekstu, formatowania, definiowania układu i edytowania komórek tabel.
Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową

Eksportowanie porównań dokumentów

Lepsze porównywanie cyfrowych plików PDF i nowe opcje eksportu.
Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową

Większa precyzja w przetwarzaniu dokumentów

Technologia OCR przewyższająca dotychczasową precyzję rozpoznawania znaków azjatyckich (języki CJK) oraz możliwości zachowywania układu i konwersji plików PDF.
Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową

Wpływ na całe przedsiębiorstwo

Udoskonalone opcje dla środowisk zwirtualizowanych i na potrzeby automatyzacji wdrożenia.
Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową