FineReader 15 — typy licencji zbiorczych


Poznaj i wybierz odpowiednie dla siebie rodzaje licencji.

 

STANOWISKOWA DLA UŻYTKOWNIKÓW ZDALNYCH JEDNOCZESNY DOSTĘP
(dostępna w wersji Corporate)
Typ licencji licencja dla wielu użytkowników do użytku lokalnego na stacjach roboczych licencja dla wielu użytkowników do użytku z rozwiązaniami do wirtualizacji  licencja sieciowa, współużytkowana w obrębie sieci LAN, do użytku lokalnego na stacjach roboczych
Przeznaczenie przedsiębiorstwa i organizacje każdej wielkości, mające sieci zdecentralizowane lub LAN bądź stacje robocze niepodłączone do sieci, np. laptopy przedsiębiorstwa i organizacje, które do uzyskiwania dostępu do oprogramowania korzystają z serwera lub farmy serwerów terminali oraz połączenia usług pulpitu zdalnego lub wirtualizacji aplikacji przedsiębiorstwa i organizacje lub działy w obrębie sieci LAN, w których wielu pracowników sporadycznie potrzebuje korzystać z oprogramowania
Częstotliwość używania regularne regularne sporadyczne
Instalacja lokalna;
wdrożenie przy użyciu lub bez sieciowego menedżera licencji, pojedyncze lub liczne klucze licencyjne
wdrożenie (na serwerach) przy użyciu sieciowego menedżera licencji, pojedynczy klucz licencyjny wdrożenie przy użyciu sieciowego menedżera licencji, pojedyncze lub liczne klucze licencyjne
Jednostka licencji stacja robocza nazwany użytkownik liczba użytkowników pracujących jednocześnie
Liczba użytkowników równa liczbie nabytych licencji równa liczbie nabytych licencji ograniczona przez liczbę użytkowników pracujących jednocześnie
Aktywacja
  • lokalna (ręczna lub cicha*)
  • na serwerze za pomocą menedżera licencji 
na serwerze za pomocą menedżera licencji  na serwerze za pomocą menedżera licencji 
Zakup minimalny** co najmniej 5 licencji co najmniej 5 licencji co najmniej 5 licencji
  Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową
Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową
Dowiedz się więcej
Zamów wersję testową

 

NOWOŚĆ!

* „Cicha” aktywacja odbywa się bez interakcji z użytkownikiem na każdej stacji roboczej w chwili pierwszego uruchomienia oprogramowania.

** Pojedyncze licencje dla użytkowników są dostępne w sklepie internetowym www.nowoczesnetechlogie.pl