ABBYY FineReader XIX w projekcie IMPACT – Komisji Europejskiej

small_00_5Na potrzeby projektu, obejmującego swym zasięgiem całą Europę, a którego celem jest przekształcenie europejskiego dziedzictwa tekstów drukowanych na dostępne archiwa w postaci cyfrowej, ABBYY dostarczyło oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w zakresie rozpoznawania zabytkowej czcionki.

ABBYY NADAJE IMPET POŚWIĘCONEMU CYFRYZACJI
PROJEKTOWI BADAWCZEMU KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Celem projektu IMPACT jest poprawa dostępności tekstów historycznych dzięki innowacjom technologicznym i współpracy

Firma ABBYY, czołowy dostawca rozwiązać z dziedziny rozpoznawania dokumentów, przechwytywania danych i technologii oraz usług lingwistycznych, poinformowała o pierwszych wynikach swojego udziału w projekcie Komisji Europejskiej IMPACT (IMProving ACcess to Text). Na potrzeby tego projektu badawczego, obejmującego swym zasięgiem całą Europę, a którego celem jest przekształcenie europejskiego dziedzictwa tekstów drukowanych na dostępne archiwa w postaci cyfrowej, ABBYY dostarcza oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), jak również fachową wiedzę w zakresie rozpoznawania zabytkowej czcionki. Wzbogacona o doświadczenia z trwającego cztery lata projektu firma ABBYY oferuje obecnie produkty, które wykorzystują najbardziej zaawansowaną technologię do rozpoznawania tekstu w dokumentach historycznych.

Konsorcjum IMPACT skupia dwadzieścia sześć europejskich bibliotek narodowych oraz regionalnych, instytucji badawczych i partnerów technologicznych, dzielących się wiedzą i najlepszymi praktykami postępowania, a także opracowujących innowacyjne narzędzia, których celem jest maksymalizacja możliwości mechanizmów OCR. Projekt ten przed koćcem 2011 r., znacząco poprawi dostęp do tekstów historycznych powstałych przed 1900 rokiem. Dzięki wspólnym pracom badawczo-rozwojowym wykonano ważny krok w kierunku cyfryzacji europejskiego dziedzictwa kulturowego.S

Począwszy od 2008 r. firma ABBYY odgrywa kluczową rolę w projekcie IMPACT, dostarczając najnowocześniejszą technologię OCR i fachową wiedzę na potrzeby cyfryzacji zabytkowych czcionek i wyodrębniania tekstu ze starych dokumentów. Udostępniana przez ABBYY technologia OCR jest szczególnie predestynowana do rozpoznawania tekstu zapisanego na obrazach dokumentów przy użyciu różnorodnych historycznych krojów pisma, gdyż umożliwia pełną cyfryzację tych zasobów, ich przeszukiwanie i integrację z systemami używanymi do tworzenia leksykonów. Zespół badawczo-rozwojowy z ramienia ABBYY ściśle współpracuje z najważniejszymi członkami zespołów projektu IMPACT, pracując nad kluczowymi zagadnieniami technologicznych, przed jakimi stają duże projekty związane z cyfryzacją bibliotek. Podczas prac nad próbkami pochodzącymi z czołowych europejskich bibliotek firmie ABBYY udało się opracować nowe rozwiązania techniczne z dziedziny wstępnego przetwarzania obrazu i analizy układu dokumentów, pozwalające uzyskiwać lepsze wyniki rozpoznawania tekstu.

„W oprogramowaniu OCR nie było dotąd zaawansowanych funkcji potrzebnych do zadowalającego przekształcania zeskanowanych stron na pełny tekst lub pliki XML, szczególnie gdy w grę wchodziły stare książki, czasopisma i gazety,” powiedział Aly Conteh, członek rady nadzorczej projektu IMPACT i kierownik programu cyfryzacji w bibliotece British Library. „Dzięki uczestnictwu w projekcie IMPACT zyskaliśmy dostęp do najnowocześniejszej technologii OCR firmy ABBYY, która pozwala uczestnikom projektu IMPACT na wydajniejsze przetwarzanie dokumentów, które często są słabej jakości. Wiemy też, że możemy polegać na tej współpracy, ponieważ ABBYY nieustannie ściśle współpracuje z bibliotekami i innymi partnerami, dążąc do usprawnienia podstawowych rozwiązać technologicznych”.

„Cyfryzacja może nie tylko przyczynić się do zachowania europejskiego dziedzictwa intelektualnego dla przyszłych pokoleć. Może również otworzyć drzwi archiwów i udostępnić ich skarby milionom naukowców, studentów i zwykłych czytelników na całym świecie,” wyjaśnił Andrey Isaev, Dyrektor działu produktów SDK w firmie ABBYY. „Cieszymy się, że możemy przyczynić się do osiągnięcia tak ważnego celu poprzez innowacje w dziedzinie OCR i udostępnianie najlepszych sposobów postępowania. I bardzo cenimy sobie bliską i owocną współpracę z ludźmi, którzy są tak entuzjastycznie nastawieni do rozpoznawania tekstu, jak my.”

Udział firmy ABBYY w projekcie IMPACT bazuje na jej uczestnictwie we wcześniejszych udanych, europejskich projektach cyfryzacyjnych, takich jak projekt METAe, w ramach którego opracowała program FineReader XIX przeznaczony specjalnie do rozpoznawania historycznych czcionek Fraktur i „Black Letter”, które występują w tekstach publikowanych w latach 1800 – 1938, oraz projekt Digitisation-on-Demand, którego celem jest cyfryzacja milionów książek w celu ich udostępnienia w formie elektronicznej. Także niemiecki Instytut Komunikacji Medialnej Fraunhofera (IMK) z powodzeniem wykorzystał oprogramowanie ABBYY FineReader SDK z uruchomioną funkcją rozpoznawania czcionek historycznych w celu cyfryzacji archiwum gazety Neue Zürcher Zeitung.  Najnowsze udoskonalenia technologii rozpoznawania firmy ABBYY są obecnie dostępne na zasadach komercyjnych dla instytucji i organizacji na całym świecie.  Niektóre z najnowszych usprawnieć w dziedzinie rozpoznawania tekstów specjalistycznych i dokumentów znalazły się w produktach ABBYY FineReader Engine SDK i ABBYY Recognition Server 3.0.

Dalsze informacje na temat projektu IMPACT można znaleźć pod następującym adresem:  http://www.impact-project.eu/.

Szczegółowe informacje na temat produktów można znaleźć pod adresem:

– ABBYY FineReader XIX
https://www.finereader.pl/produkty/przetwarzanie-dokumentow/abbyy-finereader-xix

– ABBYY FineReader XIX Engine SDK
https://www.finereader.pl/produkty/narzedzia-programistyczne/abbyy-finereader-engine