Referencje – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków

Budowanie zaufania klientów i ciągłe podnoszenie poziomu ich satysfakcji to dla nas jedne z najistotniejszych elementów codziennej pracy. Właśnie otrzymaliśmy kolejne referencje – tym razem pochodzące z Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Kolejny raz doceniono fakt, iż oprogramowanie FineReader reprezentowanego przez nas producenta w Polsce firmy ABBYY daje szansę zaoszczędzić czas poświęcany na pracę z dokumentami, a także pozwala na korzystanie z programu na wielu stanowiskach dzięki licencji zawierającej jednoczesny dostęp.